• Myrcik J., Cmentarz żydowski w Cieszowej, Tarnowskie Góry 2011.
  • Wodziński M., Hebrajskie inskrypcje na Śląsku XIII–XVIII wieku, Wrocław 1996.
Print