• Kazanów nad Iłżanką, pod red. M. Sołtysiaka, Radom 2004.
  • Kiryk F., Urbanizacja małopolski, województwo sandomierskie XIII – XVI w., Kielce 1994.
  • M. Sołtysiak M., Żydzi kazanowscy, w: Kazanów nad Iłżanką, pod red. M. Sołtysiaka, Radom 2004.
  • Penkalla A., Żydowskie ślady w województwie kieleckim i radomskim, Radom 1992.
  • Sołtysiak M., Dzieje Kazanowa, w: Kazanów nad Iłżanką, pod red. M. Sołtysiaka, Radom 2004.
  • Sołtysiak M., Zabytki, pomniki, miejsca pamięci, w: Kazanów nad Iłżanką, pod red. M. Sołtysiaka, Radom 2004.
  • Sołtysiak M., Żydzi kazanowscy, w: Kazanów nad Iłżanką, pod red. M. Sołtysiaka, Radom 2004.
  • Swajdo J., Między Wisłą a Pilicą. Dzieje podziałów administracyjnych w regionie kielecko- radomskim do 1975 r., Kielce 2005.
  • Urbański K., Almanach gmin żydowskich województwa kieleckiego w latach 1918-1939, Kielce 2007.
  • Urbański K., Gminy wyznaniowe małe w województwie kieleckim w okresie międzywojennym, Kielce 2006.
  • Wiśniewski J., Dekanat iłżecki, Radom 1911.
Print