• Bergman E., Dom cadyka w Kocku, „Polska Sztuka Ludowa” 1990. nr 3, ss. 39–42.
 • Burchard P., Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa 1990.
 • Futera T., Kalendarium miasta Kocka, Jarosław 1998.
 • Futera T., Zarys historii Kocka w latach 1939-1947, [w:] Studia z dziejów Kocka, red. R. Szczygieł, Lublin 2003.
 • Gajewski M., Berek Joselewicz, [w:] Kock. 580 lat miasta. Wybrane karty z historii, Kock 1997.
 • Gajewski M., Dom cadyka, [w:] Kock. 580 lat miasta. Wybrane karty z historii, Kock 1997.
 • Jop S., Przemiany demograficzne w Kocku od XV do XX wieku [w:] Studia z dziejów Kocka, red. R. Szczygieł, Lublin 2003.
 • Kock, [w:] Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish Communities, Poland, t. VII, Jerusalem 1999, ss. 477–480.
 • Kock, [w:] Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, t. IV, Warszawa 1880–1914, ss. 233–234.
 • Kock, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, red. S. Spector, G. Wigoder, t. I, New York 2001, s. 640.
 • Kock. 580 lat miasta. Wybrane karty z historii, red. M. Jesionowski, M. Futera, Kock 1997.
 • Koziejowski W., Rezydencja księżnej Anny Jabłonowskiej w Kocku, [w:] Księżna Jabłonowska i jej rezydencja w Kocku, Kock – Lublin 1997.
 • Mądzik M., Władze miejskie Kocka w dobie Królestwa Polskiego, [w:] Studia z dziejów Kocka, red. R. Szczygieł, Lublin 2003.
 • Mierzwiński H., Dzieje Kocka do roku 1939, Warszawa 1990.
 • Mierzwiński H., Kock. Lokacja miasta na prawie magdeburskim, [w:] Lubartów i ziemia lubartowska, Lublin 1980.
 • Mierzwiński H., Kock w okresie rządów księżnej Anny z Sapiechów Jabłonowskiej, [w:] Studia z dziejów Kocka, red. R. Szczygieł, Lublin 2003.
 • Mitura J., 50 lat miasta Kocka, [w:] Kock. 580 lat miasta. Wybrane karty z historii, red. M. Jesionowski, Kock 1997.
 • Paschke M., Kock, studium historyczno-urbanistyczne, Lublin b.r.w. (mps).
 • Sefer Kock, Tel Awiw 1961.
 • Studia z dziejów Kocka, red. J. Pożarowszczyk, t. 2, Lublin 2009.
 • Szczygieł R., Problemy miejskości Kocka w średniowieczu. Lokacja na prawie niemieckim, [w:] Studia z dziejów Kocka, red. R. Szczygieł, Lublin 2003.
 • Trzciński A., Śladami zabytków kultury żydowskiej na Lubelszczyźnie, Lublin 1990.
 • Turski S., Kock i okolice, Lublin 1989.
 • Warchoł S., Nazwy miast Lubelszczyzny, Lublin 1964.
Print