• A. Arczyńska, Żydzi w powiecie kluczborskim [w:] "Kurier Kluczborski" (1999), nr 3 i 4.
  • J. Baj, Spotkania z historią. Synagoga [w:] "Kurier Kluczborski" (1992), nr 1.
  • B. Cimała, Kluczbork. Dzieje miasta, Opole 1992.
  • Kazimierz Stefańczyk, Żydzi w Kluczborku [w:] "Kurier Kluczborski" (2001), nr 5.
  • L. Straszewicz, Kluczbork. Studium geograficzno-ekonomiczne,  Katowice 1970.
  • D. Tomczyk, Wyzwolenie ziemi kluczborskiej przez Armię Radziecką w 1945 roku [w:] Szkice Kluczborskie, Opole 1976.
  • Kreuzburg [w:] E. Wiesel, G. Wigoder, S. Spektor, Encyclopedia of Jewish Life Before & During Holocaust, New York, s. 677.
  • M. Wodziński, Hebrajskie inskrypcje na Śląsku XIIIXVIII wieku, Wrocław 1996.
  • Kluczborek [w:[ Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. IV, s. 164.
  • Kreuzburg, Stadt und Land in Oberschlesien. Geschichte und Erinnerung, Duderstadt 1990.
  • M. Borkowski, A. Kirmiel, T. Włodarczyk, Śladami Żydów: Dolny Śląsk, Opolszczyzna, Ziemia Lubuska, Warszawa 2008.
Print