Judaika
  • Führer durch die jüdische Gemeindeverwaltung und Wohlfahrtspflege in Deutschland: 1932–1933, Berlin 1933, s. 68.
  • Kemlein S., Żydzi w Wielkim Księstwie Poznańskim 1815–1848, Poznań 2001.
  • Zwei ehemalige märkische „Judenstädte”, „Frankfurter Oderzeitung” z 24.06.1943.
  • Żydzi w Trzemesznie, red. A. Kirmiel, Sulęcin 2010.
Regionalia
  • Czaromyśl, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1880, s. 771.
  • Kubach H. E., Die Kunstdenkmäler des Kreises Osternberg, Dillingen 1960.

 

Print