• Barran Fritz R., Städte-Atlas Pommern, wydanie drugie poprawione, Leer 1993, s. 122-123.
  • Korek R. T., Szkice o trzebiatowskich Żydach, [w:] Żydzi szczecińscy, tradycja i współczesność. Materiały z sesji naukowej pod red. K.Kozłowskiego i J. Mieczkowskiego, Szczecin 2004.
  • Korek R. T., Żydzi w Trzebiatowie, Trzebiatów. Historia i Kultura II. Materiały z konferencji, pod red. W.Łysiaka, Poznań 2001.
  • Salinger Gerhard, Zur Erinnerung und zum Gedenken. Die einstigen jüdischen Gemeinden Pommerns, tom II, New York 2006, s. 835.
  • Stern Selma, Der Preußische Staat und die Juden, 1962-1975.
  • Red. Mieczysław Jaroszewicz i Włodzimierz Stępiński, Żydzi oraz ich sąsiedzi na Pomorzu Zachodnim w XIX i XX wieku, Warszawa 2007,

 

Print