Judaika
  • Jucha Z., Polichromia ścienna synagog w Łańcucie, Strzyżowie, Niebylcu, kuczki żydowskiej w Tyczynie – odkrycia i konserwacja, [w:] Malarstwo monumentalne Polski południowo-wschodniej. Informator regionalny, Rzeszów 1995.
  • Lancut. Chajeha we-churbana szel kehila jehudit, red. M. Waltzer, N. Kudish, Tel Awiw 1963.
  • Potocki A., Żydzi w Podkarpackiem, Rzeszów 2004.
  • Rejduch-Samkowa I., Samek J., Dawna sztuka żydowska w Polsce, Warszawa 2002.
Regionalia
  • Łańcut i okolice, [w:] Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. III, z. 5, red. M. Omilanowska, J. Sito, z. 5, Warszawa 1994.

 

 

Print