• Archiwum Państwowe w Olsztynie. Informator o zasobie archiwalnym, oprac. M. T. Korejwo, Warszawa 2007.
  • Bagiński J., Bisztynek, [w:] Biskupiec: z dziejów miasta i powiatu, red. W. Koryncka, Olsztyn 1969.
  • Kabus R., Juden in Ostpreussen, Husum 1998.
  • Kostka R., Bischofstein  Rund um den alten Marktplatz, „Rösseler Heimatbote” z 04.06.1964.
  • Knercer W., Cmentarze żydowskie na terenie województwa olsztyńskiego. Historia, stan obecny, [w:] Cmentarze żydowskie, Studia z dziejów kultury żydowskiej w Polsce, t. 2, red. J. Woronczak, Wrocław 1995.
  • Sommerfeld A., Juden im Ermland – Ihr Schicksal nach 1933, ZGAE 1991, z. 10.
  • Wołosz A., Żydzi w miastach Prus Wschodnich. Obecność zapomniana czy zatarta?, „Studia Angerburgica” 2002, t. 7.

 

Print