• Adamski J. F. (red.), Brzozów. Zarys Monograficzny, Brzozów 1990.
  • Adamski J. F., Brzozów i powiat Brzozowski, Brzozów 2002.
  • Bartosz A., Żydowskie cmentarze wojenne w Beskidach, „Zeszyt Krajoznawczy Towarzystwa Karpackiego Płaj” 2006, t. 5.
  • Kiryk F., Żydzi w Małopolsce. Studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego, Przemyśl 1991.
  • Potocki A., Bieszczadzkie Losy. Bojkowie i Żydzi, Rzeszów – Krosno 2000.
  • Potocki A., Podkarpackie Judaica, Brzozów 1993.
  • Potocki A., Żydzi w Podkarpackiem, Rzeszów.
Print