Żydowska kolonia rolnicza Abramowo została założona w 1851 r. niedaleko Kamieńca Litewskiego. Jej nazwa nawiązywała do biblijnego Abrahama, pierwszego z hebrajskich patriarchów[1.1]; kolonia funkcjonowała również pod nazwą Plesiszcze. 

W 1897 r. kolonię tworzyło 10 żydowskich rodzin, pracujących na 10 parcelach. Liczba mieszkańców, wbrew pierwotnym oczekiwaniom, nie wzrastała – w 1921 r. mieszkało tam tylko 27 osób. Z czasem Abramowo zaczęli zasiedlać również Białorusini; w połowie lat 30. XX wieku Żydzi stanowili 75% mieszkańców kolonii. Powodem, dla którego kolonia nie odniosła sukcesu była przede wszystkim wyjątkowo nieurodzajna, mało żyzna gleba piaszczysta, występująca na tym terenie[1.2]

W styczniu 1942 r. Niemcy deportowali wszystkich żydowskich mieszkańców Abramowa do getta w Kamieńcu Litewskim[1.3]. Dnia 9 listopada 1942 r. żydowska społeczność Abramowa i okolic została zabrana na stację kolejową w miejscowości Wysokie Litewskie, a stamtąd wywieziona do obozu zagłady w Treblince.

 

 

 

 

Print
Fußnoten
  • [1.1] Pozostałe dwie kolonie żydowskie powstałe w połowie XIX w. również nosiły nazwy nawiązujące do postaci biblijnych: Lota (Lotowo) i Sary (Sarowo).
  • [1.2] Sokolov S., Abramowo [online] https://www.jewishgen.org/yizkor/belarus1/bel001.html [dostęp: 15.10.2020].
  • [1.3] S. Spector, G. Wigoder, The encyclopedia of Jewish life before and during the Holocaust, New York 2001, vol. I, s. 19.