Żydzi osiedlili się w Miedznej pod koniec XVII wieku. Około 1862 r. powstał tu dom modlitwy[1.1].

W 1860 r. żydowska społeczność miasteczka liczyła 159 osób, co stanowiło 17,4% ogółu mieszkańców[1.2]. Po 37 latach ich liczba zmniejszyła się nieznacznie – 150 osób pochodzenia żydowskiego stanowiło w 1897 r. 14,8% wszystkich mieszkańców.

Żydzi z Miedznej zginęli w czasie II wojny światowej, zamordowani najprawdopodobniej w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Treblince[1.3].

Print
Fußnoten
  • [1.1] Archiwum Państwowe w Lublinie, Urząd Wojewódzki Lubelski 1919–1939, Wydział Społeczno-Polityczny, sygn. 730.
  • [1.2] Miedzna, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 6: Malczyce–Netreba, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1885, s. 334.
  • [1.3] Miedzna, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, red. S. Spector, G. Wigoder, t. 2: K–Sered, Nowy Jork 2001, s. 820.