• General-Verzeichniss sämmtlicher in dem Departament der Königl. Regierung von Westpreussen vorhandenen Juden welchen das Staatsbürger-Recht ertheilet worden, Marienwerder [1812?].
  • Gugała J. Podobozy Stutthofu i obozy pracy przymusowej na terenie Elbląga w latach 1939–1945, „Rocznik Elbląski” 1976, t. VII.
  • Ki. Fr., Tolkmicko, [w:] Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 12, red. B. Chlebowski, Warszawa 1892.
  • Przywulska A. Skibicka A. Źródła do historii Żydów w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku, [w:] Źródła archiwalne do dziejów Żydów w Polsce, red. B. Woszczyński, V. Urbaniak, Warszawa 2001.
     

 

Print