Powstało w 1916 r. z inicjatywy Towarzystwa „Ascola”. Początkowo miało trzy klasy (I, II, III), następnie z kolejnymi rocznikami osiągnęło model ośmioklasowy. Kierownikami szkoły byli: Samuel Weinberg (1918–1919), dr Majer Bałaban (1920–1921), a od września 1921 r. dr Joachim Frenkiel. Językiem wykładowym był polski. W 1933 r. otrzymało pełne uprawnienia gimnazjum państwowego. Istniało do 1939 roku.

W okresie 1918–1922 siedziba szkoły mieściła się przy ul. Tłomackie 9, a od 1922 r. – przy ul. Tłomackie 11. Placówka nosiła nazwy Gimnazjum Towarzystwa "Ascola" (1926) oraz Prywatne Gimnazjum i Liceum Towarzystwa "Ascola" (przed 1939). Nadano jej nr 102. 

W 1926 r. posiadała 10 klas, liczących 342 uczniów (szkoła męska).

W roku szkolnym 1930/1931 r. szkoła miała 145 uczniów w 9 „oddziałach”, w tym 23 w klasach przygotowawczych, 25 – w niższych i 97 – w wyższych. Opłata za jednego ucznia w klasach przygotowawczych (klasa 0) 664 zł, w klasach niższych (klasa I–III) 920–1140 zł, a w klasach wyższych (klasa IV–VIII) – 1160 zł.

W 1926 r. personel szkoły tworzyli (przedmiot):

 • Bałaban Majer, dr (ur. 1877) – historia;
 • Chinkes-Jung Meszulim (ur. 1882) – łacina;
 • Dawidowicz Bernard (ur. 1892) – matematyka;
 • Dąbrowski Stanisław (nie był Żydem) – język polski;
 • Frenkiel Joachim, dr (ur. 1878) – propedeutyka filozofii;
 • Garbowicz Chuna (ur. 1887) – ?;
 • Grauberg Feliks, dr (ur. 1893) – lekarz szkolny;
 • Hauke Leona (nie była Żydówką) – geografia, przyrodoznawstwo;
 • Kahan Jakob, dr (ur. 1896) – przyrodoznawstwo;
 • Kahan-Dawidowicz Anna (ur. 1899) – sekretariat;
 • Kunowski Dawid (ur. 1889) – matematyka, fizyka;
 • Mahler Rafał, dr (ur. 1899) – historia;
 • Młynarzewicz Mojżesz (ur. 1885) – rysunki;
 • Moronowicz Felicja (ur. 1892) – język polski;
 • Perl-Goldman Salomea (ur. 1875) – język polski;
 • Pinkiel Abram (ur. 1888) – matematyka;
 • Rumelt Salomon (ur. 1901) – język polski;
 • Rutkowska Stanisława (nie była Żydówką) – historia;
 • Sak-Rabinowicz Maurycy (ur. 1877) – język niemiecki;
 • Segal Izaak (ur. 1900) – gimnastyka;
 • Sejneńska Rachela (ur. 1889) – język francuski;
 • Sznejer Mojzesz (ur. 1885) – śpiew i muzyka;
 • Weichert Michał, dr (ur. 1890) – język niemiecki;
 • Weinberg Hersz (ur. 1883) – religia;
 • Wyszyńska Zofia (ur. 1897) – sekretariat.

Źródło

 • Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych, Warszawa – Lwów 1926, s. 250.
Print