Zostało założone w 1908 r., istniało do 1939 roku. Siedziba szkoły mieściła się przy ul. Miodowej 5, a przed 1923 r. – przy ul. Miodowej 1. W latach 30. nosiło nr 100. Używało także nazw: 8-klasowa Szkoła Realna Męska Szymona Kryńskiego (1918-1924); Gimnazjum Męskie im. Magnusa Kryńskiego utrzymywane przez Szymona Kryńskiego (1924-1933); Gimnazjum Męskie im. Magnusa Kryńskiego utrzymywane przez Michała Kryńskiego (1933-1937).

W 1926 r. gimnazjum było utrzymywane przez Szymona Kryńskiego, a stanowisko dyrektora pełnił inż. Michał Kryński. Miało wówczas charakter matematyczno-przyrodniczy, z polskim językiem wykładowym, ośmioklasowy, w tym dwie klasy wstępne. Posiadało niepełne prawa gimnazjum państwowego, a od 1931 r. - prawa pełne.

W 1926 r. posiadało 10 klas, z 290 uczniami (gimnazjum męskie).

W roku szkolnym 1930/1931 r. opłata za jednego ucznia wynosiła 600–1260 zł rocznie, w tym: w klasach przygotowawczych (klasa 0) 600–720 zł, w klasach niższych (klasa I–III) 928–1152 zł, a w klasach wyższych (klasa IV–VIII) – 1220–1260 zł. W tym roku szkoła miała 326 uczniów w 10 „oddziałach”, w tym 33 w klasach przygotowawczych, 100 – w niższych i 193 – w wyższych.

Szkoła organizowała tajne komplety w getcie warszawskim.

Personel szkoły tworzyli w 1926 r. (przedmiot):

 • Berebejczyk Izrael (ur. 1880) – śpiew;
 • Bergazyn Róża (ur. 1895) – język polski;
 • Berkman Izaak (ur. 1879) – język hebrajski;
 • Berman Berko (ur. 1879) – kaligrafia;
 • Bunikiewicz Witold (nie był Żydem) – język polski;
 • Dzwonkowski Włodzimierz (nie był Żydem) – historia;
 • Fabrykant Lula (ur. 1892) – sekretariat;
 • Gałecki Karol (nie był Żydem) – propedeutyka filozofii;
 • Gołaszewski Władysław (nie był Żydem) – rysunki;
 • Gutkowski Tadeusz (nie był Żydem) – fizyka;
 • Handelzalc Eljasz (ur. 1878) – język hebrajski;
 • Iliński Aleksander (nie był Żydem) – lekarz szkolny;
 • Kamicka Maria (nie była Żydówką) – język francuski;
 • Kobyliński Tadeusz (nie był Żydem) – historia;
 • Kryński Michał (ur. 1888) – chemia, fizyka;
 • Lorens Jan (nie był Żydem) – sekretariat;
 • Niemczyński Julian 97 (nie był Żydem) – język polski;
 • Piryński Arseniusz (nie był Żydem) – przyrodoznawstwo, chemia;
 • Rorman Emilja (nie była Żydówką) – język niemiecki;
 • Rozensztadt Joachim (ur. 1882) – matematyka;
 • Seiden Zygmunt (ur. 1887) – rysunki;
 • Śmiśkiewicz Zofia (nie była Żydówką) – przyrodoznawstwo;
 • Szpacenkop Rachela (ur. 1897) – śpiew;
 • Vollfrost Helena (ur. 1893) – język polski, matematyka;
 • Wiejowski Leon (nie był Żydem) – język niemiecki;
 • Wolfke Ludomir (nie był Żydem) – matematyka;
 • Zaleski Karol (nie był Żydem) – język francuski;
 • Ziomkiewicz TeofiI (nie był Żydem) – geografia.

Źródło

 • Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych, Warszawa – Lwów 1926, s. 251.
Print