Gimnazjum prywatne, założone w 1894 roku. Siedziba mieściła się przy ul. Dzielnej 20. W 1926 r. miało charakter humanistyczny, z polskim językiem wykładowym. Liczyło 7 klas zasadniczych, a 80 uczennic zorganizowano 8 „oddziałów”. Nie posiadało praw gimnazjum państwowego. Dyrektorkami były: Cecylia Brojdo (1918–1919), Ada Kalusińska (1921–1924), Katarzyna Kabak-Zylberberg (1925–1926), Róża Horwitzowa (1928–1929). Szkoła znika z informatorów ok. 1930 roku.

Personel szkoły w 1926 r. tworzyli (przedmiot):

 • Braudo Paulina (ur. 1899) – przyrodoznawstwo;
 • Brojdo Hirsz (ur. 1879) – matematyka, fizyka, chemia;
 • Brojdo Zofja (ur. 1880) – matematyka, kaligrafia;
 • Bychowska-Rytenberg Eliza (ur. 1897) – historia;
 • Frank-Segał Justyna (ur. 1902) – gimnastyka;
 • Friedman Rachela (ur. 1876) – język niemiecki;
 • Kabak-Zylberberg Katarzyna (ur. 1887) – historia;
 • Lipiański Józef (ur. 1868) – śpiew;
 • Lipszowicz Gustawa (ur. 1897) – geografia;
 • Manugiewicz Helena (nie była Żydówką) – język polski;
 • Szarogroder Michał (ur. 1903) – matematyka, fizyka;
 • Szarogroder Róża (ur. 1893) – język francuski;
 • Szwed Zofja (ur. 1891) – przyrodoznawstwo;
 • Trocka Berta (ur. 1892) – prace ręczne;
 • Waid Henryk (ur. 1897) – łacina;
 • Wajnberg Aleksander (ur. 1892) – język rosyjski;
 • Wasertreger Zofia – lekarka szkolna;
 • Zalberg Józef (ur. 1899) – nauki judaistyczne.

Źródła:

 • Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych, Warszawa – Lwów 1926, s. 265.
Print