• Bartoszewicz H., Projekty rewirów dla ludności żydowskiej w miastach mazowieckich 18071830, „Rocznik Mazowiecki” 2006, t. 18, ss. 104–120 [online] http://mazowsze.hist.pl/17/Rocznik_Mazowiecki/391/2006/12998/ [dostęp: 27.10.2015].
 • Gołota J., Z dziejów społeczności żydowskiej w Ostrołęce na tle innych miast mazowieckich, [w:] Ostrołęka na tle innych miast mazowieckich w XIX i XX w., Ostrołęka 1998.
 • Gołota J., Z życia społeczności żydowskiej w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim w okresie międzywojennym, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego” 1997, nr 11, ss. 77–90 [online] http://mazowsze.hist.pl/28/Zeszyty_Naukowe_Ostroleckiego_Towarzystwa_Naukowego/642/1997/23394/ [dostęp: 27.10.2015].
 • Grynberg M., Żydzi w rejencji ciechanowskiej 1939–1942, Warszawa 1984.
 • Księga Żydów ostrołęckich, red. Z. Drezner, J. Gołota, A. Wołosz, Ostrołęka–Tel Awiw 2002.
 • Księga Żydów ostrołęckich. Suplement. Żydzi ostrołęccy w Związku Sowieckim podczas II wojny światowej, red. S. Chmiel, Z. Drezner, A. Wołosz, Ciechanów–Tel Awiw 2004.
 • Miasta polskie w tysiącleciu, t. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967.
 • Milewski J.J., Stosunki polsko-żydowskie w Ostrołęckiem i Łomżyńskiem w latach trzydziestych i w czasie II wojny światowej, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego” 2002, nr 16, ss. 163–184 [online] http://mazowsze.hist.pl/28/Zeszyty_Naukowe_Ostroleckiego_Towarzystwa_Naukowego/645/2002/22893/ [dostęp: 27.10.2015].
 • Mironczuk J., Społeczność żydowska w okręgu bożniczym w Ostrołęce do okresu Powstania Styczniowego, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego” 2007, nr 21, ss. 43–73 [online] http://mazowsze.hist.pl/28/Zeszyty_Naukowe_Ostroleckiego_Towarzystwa_Naukowego/650/2007/23162/ [dostęp: 27.10.2015].
 • Niksa W., Z dziejów ostrołęckiej społeczności żydowskiej i jej bibliotek, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego” 1994, nr 8, ss. 183–200 [online] http://mazowsze.hist.pl/28/Zeszyty_Naukowe_Ostroleckiego_Towarzystwa_Naukowego/637/1994/23094/ [dostęp: 27.10.2015].
 • Sefer kehilat Ostrolenka / Book of Ostrolenka, red. I. Ivri, Tel Awiw 1963.
 • Szczepański J., Społeczność żydowska Mazowsza w XIXXX wieku, Pułtusk 2005.
Print