• Chmielewski Marek i Horodecki Dariusz, Orla. Historia zapisana obrazem, Kółko Rolnicze w Orli, Orla 2009.
  • Kaczyński J. W., Z badań nad synagogą w Orli, „Białostocczyzna” 1987, nr 5.
  • Leszczyński Anatol, Żydzi ziemi bielskiej od połowy XVII w. do 1795 (Studium osadnicze, prawne i ekonomiczne), Wrocław 1980.
  • Mincewicz Michał, Dzieje orlańskiej synagogi, „Tygodnik Podlaski”
  • Mincewicz Michał, Orlańscy Żydzi, „Tygodnik Podlaski”
  • Wiśniewski Tomasz, Bóżnice Białostocczyzny, Heartland of the Jewish Life Synagogues and Jewish Communities in Bialystok Region, Białystok 1992.
  • Wisniewski Tomasz, Jewish Bialystok And Surroundings in Eastern Poland. A Guide for Yesterday and Today, Ipswich, Massachusetts 1998.
  • Piechotkowie Maria i Kazimierz, Bramy nieba. Bóżnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej, Warszawa 1999.
     
Print