Wielka Synagoga Chóralna w Rydze, od swej lokalizacji zwana potocznie Gogol-Schule, powstała w latach 1868–1871 wedle proj. Paula von Hardenacka. Miała charakter neorenesansowy, także z wykorzystaniem elementów innych stylów architektonicznych. Uznawana była za największą i najpiękniejszą w Rydze, słynęła także z kantorów i chóru, przyciągających słuchaczy innych wyznań. Budowla została spalona przez Niemców 4 lipca 1941 roku. Prawdopodobnie śmierć poniosło wówczas ok. 20 kobiet i dzieci, żydowskich uchodźców z Litwy, których zamknięto w piwnicy. Spalenie budowli filmowano na potrzeby kroniki filmowego Wehrmachtu, podpalenie przypisując Sowietom („komisarzom GPU”).

Po 1945 r. resztki synagogi doszczętnie zburzono. Na początku lat 90. XX w. urządzono tu miejsce pamięci.

Print