Synagoga przy Stabu ielā zawdzięczała miano niemieckiej nazwie ulicy Seylen Straße. Wystawiono ją w latach 1899–1901 wedle proj. P. Mandelsztama (wedle innych źródeł – R. Schmoelinga), w stylu neoromańskim. Została spalona przez Niemców 4 lipca 1941 roku.  Obiekt przetrwał do dziś, po przebudowie zaadaptowany na biura.

Print