Bank Kredytowy Spółdzielczy w Łomży, Spółdzielnia z o. o., powstał w 1922 roku. Radę nadzorczą tworzyli: H. Mark (prezes), N. Rafałowski (wiceprezes), Jakub Rozental, Mendel Ciechanowicz, Abram Hersz Szeniak, Salomon Berkman, Fajba Stryjakowski, Fajba Lichtensztejn, A. Bengelsdorfs. W zarządzie znaleźli się Motel Biały (prezes) oraz Salamon Uriński (wiceprezes). Dyrektorem był Hirsz Epsztejn. Kapitał zakładowy wynosił 50 tys. zł.  Instytucja należała do Związku Żydowskich Towarzystw Spółdzielczych w Polsce z siedzibą w Warszawie.

Źródło:

  • Rocznik polskiego przemysłu i handlu, Warszawa 1938, nr 774.

Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Print