Bank Przemysłu Pończoszniczego, Spółdzielnia z o. o. w Łodzi powstał w 1935 roku. Mieścił się przy ul. Piotrkowskiej 66. W 1937 r. w skład rady nadzorczej wchodzili: Paweł Margulies (prezes), Henryk Popowski (wiceprezes), I.-I. Wantyk, Leon Pluta, Beniamin Joskowicz. Zarząd tworzyli: H. Profesorski (prezes), Joachim Zylberszpic (wiceprezes), Jakub Friedland. Dyrektorem był Ignacy Kadysiewicz. Kapitał zakładowy wynosił 60 tys. złotych.

Źródło:

  • Rocznik polskiego przemysłu i handlu, Warszawa 1938, nr 779.

Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Print