Bank Kredytowo-Spółdzielczy w Łodzi z o. o. powstał w 1926 roku. Siedziba znajdowała się przy ul. Ogrodowej 2. W 1937 r. radę nadzorczą tworzyli: Lajb Rozenberg (prezes), Moszek Bendel (wiceprezes), a zarząd: Chaim Mendel Wiener, Gerszon Wolman oraz Mendel Szancer. Kapitał zakładowy wynosił 96 192,58 zł. Instytucja należała do Związku Żydowskich Towarzystw Spółdzielczych w Polsce z siedzibą w Warszawie.

Źródło:

  • Rocznik polskiego przemysłu i handlu, Warszawa 1938, nr 780.

Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Print