Bank Handlowy w Oświęcimiu, Spółdzielnia z o. o., powstał w 1933 roku. Siedziba znajdowała się przy ul. Piłsudskiego. Radę nadzorczą tworzyli w 1937 r.: Naftali Braunfeld, Abraham Kohn, Załke Landau, natomiast w składzie zarządu byli Mendel König, Josef Kanner, Verhemje Grubner [tak w rejestrze – przyp. red.], Jakub Enoch, Karol Wirchmitzer, S. Lieblich. Kapitał zakładowy wynosił zaledwie 1 tys. zł.

Źródło:

  • Rocznik polskiego przemysłu i handlu, Warszawa 1938, nr 837.

Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Print