• Biernaczyk J., Słownik biograficzny Żydów ostrowskich, [w:] Studia Iudaica Ostroviensia, t. 1., Ostrów Wielkopolski 2007.
  • Drozdowski M., Dzieje Pleszewa, Kalisz 1989.
  • Heppner A., Herzberg I., Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden und der jüdischen Gemeinden in den Posener Landen, Koschmin – Bromberg 1909.
  • Janczewska B., Żydzi w Pleszewie, Pleszew 1993, mps.
  • Niesiołowski K., Szkice i sylwetki z przeszłości Pleszewa, Pleszew 1938.
Print