Gmina żydowska we Frydlandzie powstała prawdopodobnie w XIX wieku. W 1880 r. należało do niej 51 osób.

W 1933 r. do gminy synagogalnej we Frydlandzie należało 33 Żydów na ok. 4 tys. mieszkańców (0,8%). Gmina obejmowała także 9 Żydów z Domnowa. Czynnych płatników podatku gminnego było tylko 7. Zarząd gminy tworzyli Josef Hirsch; Isaac Ascher (skarbnik i sekretarz); Louis Arnsdorf. Etat gminny wynosił w 1930 r. 1683 RM. Gmina posiadała salę modlitw, rzeźnię rytualną oraz cmentarz. Prowadzono nauczanie religijne dla 5 dzieci.

Losy Żydów z Frydlandu pod rządami nazistów w Niemczech nie zostały jeszcze zbadane.

Bibliografia

  • Führer durch die jüdische Gemeindeverwaltung und Wohlfahrtspflege in Deutschland: 1932–1933, Berlin 1933, s. 16.
Print