• Archiwum Państwowe w Olsztynie. Informator o zasobie archiwalnym, oprac. M. T. Korejwo, Warszawa 2007.
 • Bergman E., Jagielski J., Zachowane synagogi i domy modlitwy w Polsce. Katalog, Warszawa 1996.
 • Führer durch die jüdische Gemeindevervaltung und Wolhfahrtspflege in Deutschland, Berlin 1933.
 • Kabus R., Juden in Ostpreussen, Husum 1998.
 • Kaufmann K. J., Geschichte der Stadt Rosenberg in Westpreussen, Rosenberg 1937.
 • Kępiński K., Widokówki „mówią...” cz. 1. Historia karty pocztowej, „Skarbiec Suski”, nr 1, 2009.
 • Kępiński K., Widokówki „mówią...” cz. 2, „Skarbiec Suski”, nr 2, 2009.
 • Niedzielska M., The Jews in West Prussia 1878-1920, [w:] Neighborhood Dilemmas. The Poles, The Germans and The Jews in Pomerania along the Vistula River in the 19-th and 20-th Century. A Collection of Studies, red. J. Sziling, M. Wojciechowski, Toruń 2002.
 • Rzempołuch A., Parafialny kościół św. Antoniego. Z dziejów budowy i patronatu, [w:] Susz. Z dziejów miasta i okolic, red. J. Cygański, Olsztyn 2006.
 • Sokołowski F., Źródła do dziejów Żydów w zbiorach Archiwum Państwowego w Olsztynie, [w:] Źródła archiwalne do dziejów Żydów w Polsce, red. B. Woszczyński, V. Urbaniak, Warszawa 2001.
 • Szczepański S., Społeczeństwo Susza na przestrzeni dziejów, [w:] Susz. Z dziejów miasta i okolic, red. J. Cygański, Olsztyn 2006.
 • Wilczyk W., Niewinne oko nie istnieje, Łódź-Kraków 2009.
Print