• 600 lat Tyczyna (13681968), Rzeszów 1973.
 • Burchard P., Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa 1990.
 • Gosztyła M., Konieczny Z., Proksa M., Przewodnik po miejscach pamięci narodowej województwa przemyskiego, Polski Związek Wschodni w Przemyślu, Przemyśl 1997.
 • Gosztyła Marek, Proksa Michał, Kirkuty Podkarpacia, Przemyśl 2001.
 • Kiryk Feliks, Żydzi w Małopolsce, Przemyśl 1991.
 • Kłos Stanisław, Rzeszów, Głogów Małopolski, Tyczyn, Błażowa i okolice, Krosno 1998.
 • Kłos Stanisław, Rzeszów i okolice, Sport i Turystyka, Warszawa 1979.
 • Kłos Stanisław, Tyczyn, miasto i gmina: informator krajoznawczy, Krosno 1998.
 • Konrad Orzechowski, Przewodnik statystyczno topograficzny i skorowidz obejmujący wszystkie miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, W.X. Krakowskiem i X. Bukowinie, według najświeższych skazówek urzędowych, Kraków.
 • Leszczyński Mariusz, Śladami Brata Alberta i Siostry Bernardy po diecezji zamojsko-lubaczowskiej, Zamość 1997.
 • Malak Franciszek, Dzieje parafii Tyczyn, Tyczyn 1996.
 • Michalczyk Zbigniew, Tyczyn miastem Jana Klemensa Branickiego : dzieje i znaczenie fundacji artystycznych, Tyczyn 2009.
 • Michalewicz Jerzy, Żydowskie okręgi metrykalne i żydowskie gminy wyznaniowe w Galicji doby autonomicznej, Kraków 1995.
 • Mikroregion Dolina Strugu. Przewodnik historyczno-krajoznawczy. Tyczyn, Chmielnik, Hyżne, Błażowa, Tyczyn 1995.
 • Potocki Andrzej, Żydzi w Podkarpackiem, Rzeszów 2004.
 • Samolewicz Barbara, Tyczyn i okolice, Krosno 2003.
 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, T. VII, Warszawa, nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, 1880-1914, Tom XII, 693, Warszawa, nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, 1880-1914.
 • Szanse i bariery gmin, praca zbiorowa, Tyczyn 1997.
 • Szanse i bariery rozwoju gmin, praca zbiorowa pod redakcja Zbigniewa Stachowskiego i Kazimierza Szczepańskiego, Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu", Tyczyn 1997.
 • Szczepański Kazimierz, Tyczyn: dziedzictwo kulturowe : 635 lat Tyczyna (1368-2003), Tyczyn 2003.
 • Szczypek Józef, Placówka ZWZ -AK Tyczyn (1939 -1945), Tyczyn 1994.
 • Szlak turystyczny "Dookoła Rzeszowa", Rzeszów 1997.
 • Świętochowski Robert, Dzieje parafii w Borku Starym, Tyczyn 1997.
 • Trzciński A., Polichromia kuczki w Tyczynie, „Płaj. Zeszyt Krajoznawczy Towarzystwa Karpackiego”, 1993, nr. 5.
 • Trzciński A., „Będziecie mieszkać w szałasach przez siedem dni" (III Mojż. 23,24), „Polska Sztuka Ludowa – Konteksty”, 1989,  t. 43.
 • Wierzbieniec Wacław, Żydzi w województwie lwowskim w okresie międzywojennym. Zagadnienia demograficzne i społeczne, Rzeszów 2003.
 • Witowicz Janusz, Tyczyn: 1368-1993, Tyczyn 1993.
 • Wnęk Sławomir, Ludwik Wodzicki, ziemianin z Tyczyna, Tyczyn 1997.
Print