• Jasiński G., Statystyki językowe powiatów mazurskich z pierwszej połowy XIX wieku (do 1862 roku), „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, nr 1 (263), 2009.
 • Kabus R., Juden in Ostpreussen, Husum 1998.
 • Knercer W., Cmentarze i zabytki kultury żydowskiej w województwie olsztyńskim, „Borussia” 1993, nr 6.
 • Knercer W., Cmentarze żydowskie na terenie województwa olsztyńskiego. Historia, stan obecny, [w:] Cmentarze żydowskie, „Studia z dziejów kultury żydowskiej w Polsce”, t. 2, red. J. Woronczak, Wrocław 1995.
 • Kossert A., Żydzi wschodniopruscy, [w:] Tematy żydowskie, red. E. Traba i R. Traba, Olsztyn 1999.
 • Kossert A., Die jüdische Gemeinde Ortelsburg. Ein Beitrag zur Geschichte der Juden in Masuren, [w:] Zur Geschichte und Kultur der Juden in Ost- und Westpreussen, red. M. Brocke, M. Heitmann, H. Lordick, Hildesheim 2000.
 • Kossert A., Z dziejów gminy żydowskiej w Szczytnie, [w:] Powiat Szczycieński. Przeszłość — współczesność, red. G. Jasiński, Z. Kudrzycki, A. Misiuk, Szczytno 2006.
 • Kossert A., Prusy Wschodnie. Historia i mit, Warszawa 2009.
 • Kossert A., Denda A., Spuren jüdischen Lebens in Ortelsburg, „Heimatbote der Kreisgemeinschaft Ortelsburg” 1998.
 • Mrozek A., Zabytkowe obiekty kształtowanej zieleni, [w:] Dziedzictwo kulturowe Warmii — Mazur — Powiśla. Stan zachowania, potencjały i problemy, red. J. Wysocki, Olsztyn 2006.
 • Ostaszewska-Symonowicz M., Muzeum Mazurskie w Szczytnie, „Rocznik Mazurski” 2003, t. 7.
 • Świderski G., Symbolika płaskorzeźb na cmentarzu żydowskim w Szczytnie, „Rocznik Mazurski” 2006, t. 10.
 • Świderski G., Autorstwo macew z cmentarza żydowskiego w Szczytnie, „Rocznik Mazurski” 2007, t. 11.
 • Toeppen M., Historia Mazur. Przyczynek do dziejów krainy i kultury pruskiej, Olsztyn 1995.
 • Wołosz A., Żydzi w miastach Prus Wschodnich. Obecność zapomniana czy zatarta?, „Studia Angerburgica” 2002, t. 7.
 • Wrzesiński W., Olsztyn w latach 1918–1945, [w:] Olsztyn 1353–2003, red. S. Achremczyk, W. Ogrodziński, Olsztyn 2003.

 

Print