• Aron Heppner, Isaak Herzberg, Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden und der jüdischen Gemeinden in den Posener Landen, Koschmin-Bromberg 1909.
  • Władysław Graf, Ostrzeszów, Żydzi w mieście i okolicy, Ostrzeszów 1995.
  • Stanisław Nawrocki, Dzieje Ostrzeszowa, Kalisz 1990.
  • Monika Skrzypek, Historia żydowskiej gminy wyznaniowej w międzywojennym Ostrzeszowie, mps. Ostrzeszów 2002.
Print