• Baranowski Zenon, Frampol po rozbiorach [w:] red. R. Jasiński, Frampol i okolice. Zarys dziejów do 1918 r., t. 1, Frampol 2002.
 • Baranowski Zenon, Frampol w okresie międzywojennym [w:] red. R. Jasiński Frampol i okolice. Zarys dziejów 1918 – 1939, t. 2, Frampol 2005.
 • Baranowski Zenon, Frampol w okresie staropolskim [w:] red. R. Jasiński, Frampol i okolice. Zarys dziejów do 1918 r., t. 1, Frampol 2002.
 • Bondyra Wiesław, Słownik historyczny miejscowości województwa zamojskiego, Lublin 1992.
 • Burchard Przemysław, Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa 1990.
 • Dąbrowski Radosław, Mniejszości narodowe na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939, Kielce 2007.
 • Frampol [hasło] w: Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish Communities, Poland, t. VII, Yad Vashem, Jeruzalem 1999.
 • Frampol [hasło] w: The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, ed. S. Spector, G. Wigoder, t. I, New York 2001, s. 390.
 • Gilas Antoni, Frampol w latach 1795 – 1864 [w:] red. R. Jasiński, Frampol i okolice. Zarys dziejów 1918 – 1939, t. 1, Frampol 2005.
 • Górak Jan, Miasta i miasteczka Zamojszczyzny, Zamość 1990.
 • Jasiński Ryszard, Dzieje Frampola do września 1939 r. [w:] red. R. Jasiński, Frampol i okolice. Zarys dziejów 1918 – 1939, t. 2, Frampol 2005.
 • Jasiński Ryszard, Frampol na przełomie dwu epok [w:] red. R. Jasiński, Frampol i okolice. Zarys dziejów do 1918 r., t. 1, Frampol 2002.
 • Katalog Zabytków. Województwo Lubelskie, z. III.
 • Kawałko Danuta, Cmentarze województwa zamojskiego, Zamość 1994.
 • Kozakiewicz Leszek, Frampol, woj. lubelskie, pow. Biłgoraj. Studium historyczno-urbanistyczne. Warszawa 1968 (mps. w archiwum Urzędu Gminy we Frampolu).
 • Koprukowniak A. (red.), Miejskie społeczności lokalne w Lubelskiem 1795-1918, Lublin 2000.
 • Niedźwiedź Józef, Leksykon historyczny miejscowości dawnego województwa zamojskiego, Zamość 2003.
 • Okoń Anna, Frampol w latach 1864 – 1918 [w:] red. R. Jasiński, Frampol i okolice. Zarys dziejów do 1918 r., t. 1, Frampol 2002.
 • Trzciński Andrzej, Śladami zabytków kultury żydowskiej na Lubelszczyźnie, Lublin 1990.
 • Trzebiński Wincenty, Działalność urbanistyczna magnatów i szlachty w Polsce XVIII wieku, Warszawa 1962.
 • Warchoł Stefan, Nazwy miast Lubelszczyzny, Lublin 1964.
 • Z Izaakiem Bashevisem Singerem po ziemi biłgorajskiej, Biłgoraj 2003.

 

Print