Cmentarz żydowski w Janowie znajduje się przy ul. Działowej, zajmując działkę naprzeciw wylotu ul. Cichej. Jego historyczne granice są częściowo wyznaczone starodrzewem, rosnącym od wschodu, zachodu i północy (powierzchnia ok. 0,4 ha); stoi tu też współczesne ogrodzenie z drutu kolczastego, sznurka i taśmy, przywiązanych do palików. Lokalizację potwierdzają niemieckie archiwalne mapy topograficzne, m.in. Karte des Deutschen Reiches, ark. Neidenburg – Janowo z 1914 r. (skala 1:100000).

Powstał w XVIII wieku. Funkcjonował do 1939 r., gdy nastąpił ostatni pochówek. Uległ dewastacji w okresie okupacji niemieckiej podczas drugiej wojny światowej oraz po 1945 roku. Obecnie jego teren składa się z dwóch części: zachodniej z 11 macewami oraz wschodniej bez śladów pochówków. Przez środek wiedzie droga gruntowa na pole. Ponieważ w części zachodniej brak obramowań grobów, wydaje się, że macewy pozyskano z całego terenu cmentarza i wtórnie osadzono na wydzielonej części. W ślad za tym, pomimo wyznaczonego przez starodrzew zasięgu cmentarza, za jego teren uznano współcześnie jedynie narożnik północno-zachodni, który dodatkowo ogrodzono i oznakowano tablicą informacyjną.

Bibliografia

  • Szczepański S., Żydowskie domy modlitwy oraz cmentarze na Warmii i Mazurach – stan obecny (na tle dziejów w Prusach Wschodnich i Zachodnich), „Rocznik Ziem Zachodnich” 2017, nr 1, ss. 80–81.
Print