Na polu przy drodze do Delatycz, na północny zachód od Lubcza, w okresie okupacji podczas II wojny światowej Niemcy rozstrzelali dużą grupę Żydów. Ofiary pochowano na miejscu kaźni. Po wojnie na zbiorowej mogile postawiono pomnik z napisem: „Tu pochowano 375 ludzi, bestialsko zamęczonych przez niemiecko-faszystowskich katów w latach 1941–1942”.

Print