Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu w roku szkolnym 2015/2016 realizują projekt „Nasi Żydzi – Tydzień Pamięci o Żydach, mieszkańcach Dobrzynia i Golubia”.

Idea projektu skupia się wokół potrzeby upamiętnienia ponad 3 tys. Żydów z Golubia-Dobrzynia, zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej. Niewielu obecnych mieszkańców ma  świadomość tragicznego losu Żydów. Projekt ma zmienić ten stan rzeczy.

Uczniowie planują zrealizować następujące działania:

 • Opracowanie autorskiego scenariusza sztuki teatralnej opartej na losach rodzeństwa Motylów, którym udało się przetrwać Zagładę dzięki pomocy Józefa Matuszewskiego oraz jego siostry, odznaczonych Medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.
 • Objęcie opieką Pomnika Pamięci Żydów – Mieszkańców Golubia i Dobrzynia. Uczniowie technikum architektury krajobrazu pod kierunkiem nauczyciela stworzą projekt zagospodarowania zieleni wokół miejsca pamięci, a następnie dokonają nasadzeń roślin.
 • Organizacja Dnia Kultury Żydowskiej w ZS nr 2 połączonego z Dniem Otwartym.
  – warsztaty kuchni koszernej „Ale chała!”,
  –  „Bliskie spotkania trzeciego stopnia, czyli co byś zrobił, gdybyś spotkał Żyda?”. Uczniowie, ubrani w tradycyjne stroje żydowskie zaprezentują elementy żydowskiej kultury,
  – „Od Rosz ha-Szana po Tisza be-Aw” – multimedialne prezentacje przygotowane przez uczniów na temat głównych świąt żydowskich,
  – Koncert muzyki żydowskiej,
 •  „«Listy do Ż» – napisz list do kolegi/koleżanki Żydówki, który/a mieszkał/mieszkała w naszym mieście w 1939 r”. W rocznicę odsłonięcia Pomnika Pamięci Żydów listy, pofruną w niebo wypisane na papierowych lampionach.
 • Organizacja spotkani z ostatnimi żyjącymi świadkami tragedii żydowskich mieszkańców Golubia i Dobrzynia.
 • Udział w akcji „Żonkile”.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie http://www.nowaera.pl/component/projektzklasa6/projekty/pokaz/1156.html

Zespół Szkół Nr 2
ul. Kilińskiego 31
87-400 Golub-Dobrzyń
tel: 56 683 25 49
www.zs-2.pl

Print