20 września 2018 r. odbyła się uroczystość upamiętnienia cmentarza żydowskiego przy ul. Gościnnej w Gostyninie.

Żydowski cmentarz przez dziesiątki lat powojennej historii Gostynina pozostawał niechlubnym świadectwem niepamięci o mieszkających na tych ziemiach Żydach współtworzących historię Gostynina na przestrzeni kilku wieków. 20 września 2018 r. spotkaliśmy się aby ocalić od zapomnienia to ważne dla historii licznej i zróżnicowanej społeczności gostynińskich Żydów miejsce.

Uroczystość odbyła się w 130. rocznicę śmierci cadyka Jechiela Meira Lipszyca, którego ohel znajdował się na gostynińskim cmentarzu. Cadyk ten nazywany był „Dobrym Żydem z Gostynina” lub „Żydem od Psalmów”.

Odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonali: Anna Azari, Ambasador Izraela w Polsce, Paweł Kalinowski, Burmistrz Miasta Gostynina i Tomer Naveh z Izraela, potomek gostynińskiej rodziny Motyli. Napis na tablicy głosi: „Cmentarz Żydowski. Miejsce spoczynku cadyka Jechiela Meira Lipszyca i gostynińskich Żydów. Niech ich pamięć będzie błogosławiona”.

W 2010 r. fragmenty macew z gostynińskiego cmentarza zostały znalezione na leśnej drodze w okolicach miasta. Rok później, staraniem gostynińskich regionalistów i pasjonatów historii, zostały wydobyte w celu przeniesienia ich na pierwotne miejsce. W 2016 r. zrodził się projekt „Wielokulturowy Gostynin”, którego jednym z celów było upamiętnienie cmentarza żydowskiego. Dzięki finansom Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, wiosną 2017 dokonano geodezyjnego wytyczenia granic działki cmentarza. W 2018 r. Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny przyznało Stowarzyszeniu Gostynińskie Centrum Rozwoju środki na projekt „Wielokulturowy Gostynin – upamiętnienie cmentarza żydowskiego” współrealizowany z grupą „Wielokulturowy Gostynin”.

Gospodarzem uroczystości byli gostynińscy społecznicy z grupy „Wielokulturowy Gostynin” oraz Urząd Miasta Gostynina.

Piotr Syska

Print