Z początkiem 2008 r. zawiązane zostało Stowarzyszenie na rzecz Dziedzictwa Żydowskiego w Gliwicach „Pamięć - Zikaron”. Głównym celem Stowarzyszenia jest opieka nad cmentarzami żydowskimi w Gliwicach, w pierwszej mierze nad starym cmentarzem przy ul. Na Piasku. Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że bez stałej i konsekwentnie prowadzonej pracy porządkowej i konserwatorskiej miejsca te ulegać będą niszczeniu i zapomnieniu. Społeczne prace podjęte na cmentarzu wykazały, że działania takie przynoszą konkretne, wymierne efekty i rokują możliwość podejmowania kolejnych, bardzo ciekawych inicjatyw w przyszłości.

Poza opieką nad cmentarzami Stowarzyszenie pragnie odkrywać i popularyzować wiedzę o tej części przeszłości Gliwic, a także szerzyć i propagować postawy tolerancji i otwartości na inne religie i kultury.

Prezesem Stowarzyszenia jest pani Bożena Kubit.

Stowarzyszenie na rzecz Dziedzictwa Żydowskiego w Gliwicach „Pamięć-Zikaron”
ul. Zwycięstwa 1/1, 44-100 Gliwice
tel.: (0) 696 395 467
www.zikaron.pl
Stowarzyszenie "Pamięć - Zikaron"

Print