W 1926 r. powstało w Łodzi przedsiębiorstwo pod nazwą „«Cukrol», Sprzedaż Cukru”.  W 1938 r. mieściło się pod adresem ul. Piłsudskiego 76, a skład funkcjonował przy ul. Środmiejskiej 54. Właścicielami byli: Sz. L. Szapiro (dyrektor), U. A. Szpiro, E. Herszkowicz, D. Kartowski, J. L. Naftalin. Współpracowano z łódzką firmą Kohn i Akawie. „Cukrol” prowadził zarówno handel hurtowy, jak i detaliczny cukru. W 1936 r. obroty wyniosły ok. 3,5 mln zł.

Źródło:

  • Rocznik polskiego przemysłu i handlu, Warszawa 1938, nr 6173.

Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Print