Przedsiębiorstwo handlowe Chaima Erlicha funkcjonowało w Łodzi w okresie międzywojennym. W 1938 r. mieściło się pod adresem ul. Kopernika 4. Zajmowało się hurtowym handlem cukrem.

Źródło:

  • Rocznik polskiego przemysłu i handlu, Warszawa 1938, nr 6174.

Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Print