W okresie międzywojennym w Kętrzynie działał oddział Centralnego Związku Niemieckich Obywateli Wyznania Mojżeszowego (niem. Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens). W 1932 r. na czele stał Alfred Lewin, a siedziba mieściła się przy Neuer Markt.

Źrodło

  • Führer durch die jüdische Gemeindeverwaltung und Wohlfahrtspflege in Deutschland: 1932–1933, Berlin 1933, s. 21.
Print