Przedsiębiorstwo Autobusowe „Bieg”, Spółka z o.o., powstało w 1932 roku. Mieściło się w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 144; istniały też oddziały w Brzezinach, przy ul. Pierackiego oraz w Łodzi, przy ul. Harcerskiej 1. Zarząd tworzyli:  Jan Sikora (prezes), Don-Uszer Sztark, J. Brener. Kapitał zakładowy wynosił 24 tys. zł. Zatrudniano 28 osób. Spółka posiadała 12 autobusów; utrzymywała linie: Łódź – Brzeziny, Łódź – Brzeziny – Jeżów – Rawa Mazowiecka — Nowe Miasto, Łódź – Brzeziny – Jeżów – Rawa Mazowiecka — Biała Rawska, Brzeziny – Koluszki, Łódź – Siłowa, Łódź – Brzeziny – Jeżów – Słupnia – Skierniewice, Łódź – Brzeziny – Jeżów – Głuchów – Skierniewice. Obroty w 1936 r. wyniosły 254 544,42 zł.

Źródło:

  • Rocznik polskiego przemysłu i handlu, Warszawa 1938, nr 14210.

Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Print