W roku szkolnym 1930/1931 w Ciechanowcu przy pl. Szkolnym funkcjonowała koedukacyjna szkoła powszechna z 6 kompletami uczniów (łącznie 161 osób). Językami wykładowymi były polski i hebrajski, a wśród przedmiotów nauczanych był jidysz. Szkoła posiadała 4 sale lekcyjne (139 m kw., własność) oraz 6 nauczycieli (w tym 4 na pełen etat).

Źródło:

  • Szkoły w Rzeczpospolitej Polskiej w roku szkolnym 1930/1931, Warszawa 1933, s. 183.
Print