Dom Handlowy Maurycy Meitlis i Syn powstał w 1885 r. w Sosnowcu. W 1934 r. nastąpił ponowny wpis do rejestru, być może w związku ze zmianą ustroju na spółkę z o.o. W 1938 r. jego siedziba mieściła się przy ul. Dekerta 6. Zarząd tworzyli Maurycy Meitlis i Ignacy Meitlis, a prokurentem był Jakub Balsam. Kapitał zakładowy wynosił 40 tys. zł. Spółka zajmowała się handlem hurtowym węglem kamiennym i koksem.

Źródło:

  • Rocznik polskiego przemysłu i handlu, Warszawa 1938, nr 1377.

Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Print