Biuro ogłoszeń pod nazwą „S. Fuks, Akwizycja Ogłoszeń” powstało w Łodzi w 1917 roku. W 1938 r. mieściło się pod adresem ul. Piotrkowska 87. Właścicielem był Salomon Fuks, a rolę dyrektora pełnił Aleksander Fuks.

Bibliografia:

  • Rocznik polskiego przemysłu i handlu, Warszawa 1938, nr 13471 A.

Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CitiHandlowy.

Print