Prywatne gimnazjum żeńskie, należące do Towarzystwa Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego w Stryju, zostało powołane w 1907 r. przez inspektora szkolnego Juliana Nowakowskiego. W 1926 r. mieściło się pod adresem ul. Iwaszkiewicza 35. Uczęszczało tu 360 uczennic. Posiadało pełne prawa gimnazjum państwowego. Szkoła nie miała charakteru żydowskiego, ale wśród nauczycieli było wielu Żydów. Grono pedagogiczne (1926):

 • Bernfeld Izydor – religia (etat II gimnazjum państwowego);
 • Bobin Jan – historia, geografia (etat I gimnazjum państwowego);
 • Chyrowski Stefan, ksiądz (ur. 1880) – religia;
 • Dawidowicz Wilhelmina (ur. 1899) – język polski, prace ręczne;
 • Eckstein Helena (ur. 1893) – gimnastyka;
 • Falik Izabela (ur. 1899) – matematyka (wyznania mojżeszowego);
 • Grabczyński Jan – łacina, śpiew (etat I gimnazjum państwowego);
 • Grasela Andrzej – dyrektor (etat II gimnazjum państwowego);
 • Insler Rachela (ur. 1894) – język niemiecki (wyznania mojżeszowego);
 • Jackiewicz Jan – język ruski (etat I gimnazjum państwowego);
 • Jougan Władysław – język polski, łacina (etat gimnazjum państwowego);
 • Kostyrka Karol (ur. 1888) – rysunki;
 • Kozak Włodzimierz – greka (etat gimnazjum państwowego);
 • Krzanowski Józef, ksiądz (ur. 1870) – religia katolicka;
 • Kuczera Marja (ur. 1898);
 • Lehrner Eliasz – matematyka (etat II gimnazjum państwowego);
 • Matius Izrael – fizyka, propedeutyka filozofii (etat II gimnazjum państwowego);
 • Prawur Bazyli – gimnastyka (etat I gimnazjum państwowego);
 • Ptasiewicz Jan – greka (etat I gimnazjum państwowego);
 • Resport Abraham – prace ręczne (etat I gimnazjum państwowego);
 • Sitnikiewicz Józef – greka (etat I gimnazjum państwowego);
 • Smagała Jan – historia, kaligrafia (etat I gimnazjum państwowego);
 • Sołtys Bohdan – geografia (etat I gimnazjum państwowego);
 • Szczerbowski Franciszek – historia, geografia (etat II gimnazjum państwowego);
 • Szczerska Janina (ur. 1896) – łacina, język niemiecki;
 • Tachler Maria (ur. 1869) – ochmistrzyni (!);
 • Tauber Izydor (ur. 1879) – religia (wyznania mojżeszowego);
 • Waldman Klara (ur. 1902) – historia, przyrodoznawstwo (wyznania mojżeszowego);
 • Weisblum Józef – język polski (etat I gimnazjum państwowego);
 • Węgrzynowski Karol – łacina (etat II gimnazjum państwowego);
 • Żak Józef – łacina, greka (etat I gimnazjum państwowego).

Źródło:

 • Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych, Warszawa – Lwów 1926, ss. 165–166.
Print