Składy Żelaza „Metal”, Spółka Firmowa w Lidzie, istniały w okresie międzywojennym. W 1937 r. mieściły się pod adresem ul. Mackiewicza 22 (ob. wul. Kamsamolskaja, biał. вулiца Камсамольская). Właścicielami byli Hirsz Czertok, Gdalia Czertok i Mejer Sztejnberg. Spółka specjalizowała się w handlu hurtowo-detalicznym szkłem taflowym, wyrobami żelaznymi i żelazem.

Bibliografia

  • Rocznik polskiego przemysłu i handlu, Warszawa 1938, nr 1515.

Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Print