Przedsiębiorstwo M. S. Bronowskiego w Łodzi powstało w 1903 roku. W 1938 r. mieściło się przy ul. Zachodniej 15. Wedle Rocznika polskiego przemysłu i handlu właścicielem był nadal M. S. Bronowski, a dyrektorem – S. Żmigród. Przedsiębiorstwo zajmowało się handlem hurtowym i detalicznym blachy i materiałów budowlanych, w tym sprowadzanych z Wielkiej Brytanii, Holandii i Czechosłowacji. Na podstawie danych z Yad Vashem można przypuszczać, że Bronowski prawdopodobnie nosił imię Mosze i zginął w Zagładzie. Przeżył natomiast jego zięć Samson Żmigród, przed wojną żonaty z Zosią Bronowską (ur. 1904; ofiara Zagłady).

Bibliografia

  • Rocznik polskiego przemysłu i handlu, Warszawa 1938, nr 1531.

Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Print