Przedsiębiorstwo, którego właścicielem był Jegoszyja Gentis-Jentis, istniało w Ostrogu w okresie międzywojnia. W 1938 r. mieściło się pod adresem ul. Tatarska 17 (ukr. wułycja Tatarśka, вулиця Татарська). Zajmowało się handlem hurtowo-detalicznym artykułami metalowymi i węglem. Jegoszyja (Jehoszua) Gentis-Jentis prawdopodobnie zginął w Zagładzie.

Bibliografia

  • Rocznik polskiego przemysłu i handlu, Warszawa 1938, nr 1547.

Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Print