Odlewnia Żelaza, Fabryka Maszyn i Narzędzi Rolniczych Mendla Orłowskiego w Łomży powstała w 1901 roku. W 1938 r. mieściła się pod adresem ul. Giełczyńska 21; posiadała też zakłady przy szosie obwodowej w Łomży. Produkowano: odlewy żeliwne, maszyny rolnicze i rury wodociągowe.

Bibliografia

  • Rocznik polskiego przemysłu i handlu, Warszawa 1938, nr 2133.

Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Print