Fabryka Wyrobów Metalowych A. M. Szpiro w Radomsku powstała w 1912 roku. Mieściła się pod adresem ul. Brzeźnicka 1. Właścicielem przez cały czas jej istnienia był Abram Moszek Szpiro, a dyrektorem – Chaim Lajzer Szpiro (1938). Kapitał zakładowy wynosił 158 952,86 zł, a zatrudnienie – 40 robotników. Produkowano wyroby blaszane, okucia budowlane i meblowe. W 1936 r. przerobiono 134 t metali; sprzedaż osiągnęła wartość 114 947,08 zł.

Bibliografia

  • Rocznik polskiego przemysłu i handlu, Warszawa 1938, nr 2346.

Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Print