W 2008 r. Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego przy współudziale portalu internetowego POLIN realizowała projekt „Badanie Postaw Wobec Żydów i Ich Dziedzictwa”. Projekt  obejmował 15 miejscowości na terenie województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego i miał na celu zebranie informacji na temat postaw wobec Żydów i ich dziedzictwa, rozpowszechnianie zebranych informacji oraz propagowanie postaw tolerancji i współpracy lokalnej[1.1].

 

Print
Fußnoten