Fabryka Wyrobów Metalowych „Alpacca King” w Sosnowcu funkcjonowała w okresie międzywojennym. W 1938 r. mieściła się przy ul. Prezydenta Mościckiego 35b. Właścicielem był Judka Fajner, a prokurę posiadał I.A. Fajner. Kapitał zakładowy wynosił 25 542,57 zł; zatrudniano 23 robotników. Zakład produkował wyroby alpakowe, w tym zastawy stołowe (alpaka to inaczej nowe srebro lub mosiądz wysokoniklowy). Rozprowadzały je przedstawicielstwa w Bielsku, Katowicach, Krakowie i Warszawie. W 1936 r. wartość sprzedaży wyniosła ok. 55 tys. zł.

Bibliografia

  • Rocznik polskiego przemysłu i handlu, Warszawa 1938, nr 2620.

Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Print